Savez hrvatskih rodnovjeraca

320345_10150988492563559_289462992_n

Hrvatsko rodnovjerje počelo se razvijati na tlu Republike Hrvatske početkom 2004. godine. Tada je osnovana prva neformalna duhovna rodnovjerna zajednica nazvana Rodnovjerna župa “Perunica”. Nakon što su njezini brojni članovi i istomišljenici u 2011. godini pokrenuli i neprofitnu udrugu „Perunova svetinja“ rodnovjerje u Hrvata doživljava značajnije promjene. Zbog naglo povećanog broja članova iz čitave Hrvatske uoči jesenjeg krijesa, Plodova, 21. rujna 2012., župi Perunica dodan je narodni predznak imenu te je tako nastala Hrvatska rodnovjerna župa Perunica. Sama je Perunica, pak, podijeljena na dvije župe, te tako nastaju Hrvatska rodnovjerna župa “Perunica”, Zagreb i Hrvatska rodnovjerna župa “Perun”, Lovran. Na taj način izvršena je podjela hrvatskelogo1 rodnovjerne zajednice na sjevernu i južnu skupinu radi lakše koordinacije i lokalizacije. Hrvatskoj rodnovjernoj župi “Perunica” sjedište je u Zagrebu, a sveti gaj na Žumberku. Hrvatskoj rodnovjernoj župi “Perun” sjedište je u Lovranu, a sveti gaj na Učki. Istoga dana, po podjeli župa, potpisan je između njihovih predstavnika i “Žumberački sporazum” te je njime stvoren Savez hrvatskih rodnovjeraca.

Savez hrvatskih rodnovjeraca (SHR) krovna je organizacija rodnovjeraca koja objedinjuje sve one hrvatske rodnovjerne župe u Republici Hrvatskoj koje djeluju po istom sustavu. Savez hrvatskih rodnovjeraca nije organizirana crkvena niti religijska organizacija, već neformalna duhovna zajednica istomišljenika orijentiranih prema sličnom svjetovnom i duhovnom pogledu, a u skladu s Etičkim kodeksom Saveza hrvatskih rodnovjeraca.

Od 2015. godine u Hrvatskoj se pojavljuju i druge rodnovjerne skupine koje ne dijele isti sustav sa Savezom hrvatskih rodnovjeraca te Savez ne govori u njihovo ime kad se referira na svoje viđenje hrvatskoga rodnovjerja. Savez hrvatskih rodnovjeraca uspješno surađuje s drugim slavenskim rodnovjernim organizacijama i župama kao što su Slovenski staroverci, Srpska rodnoverna župa “Lug Velesa”, Savez rodnovjernih Ukrajine (ORU), te niz drugih.

U ljeto 2012. godine Sveslavensko vijeće rodne vjere poslalo je pozdrave hrvatskim rodnovjercima Saveza hrvatskih rodnovjeraca i ujedno ih pozvalo da sudjeluju u radu Vijeća već od 2013. godine u Ukrajini. Već nakon prve godine sudjelovanja u ukrajinskom gradu Užgorodu, Savez hrvatskih rodnovjeraca je odabran kao suorganizator, uz slovenske rodnovjerce, te domaćin Sveslavenskog vijeća rodne vjere u 2014. godini. To je rezultiralo uspješno organiziranim Vijećem održanime u Mošćenicama u srpnju 2014., a gdje su bili prisutni predstavnici nekoliko velikih slavenskih rodnovjernih organizacija (Ukrajine, Rusije, Češke, Slovenije, Srbije, Bugarske…). Glavna tema Vijeća bila je “Duša u slavenskom rodnovjerju”. Savez hrvatskih rodnovjeraca izdao je pritom i prvi prigodni broj časopisa Vijeća Slava na hrvatskome jeziku koji je nastavio svoj godišnji izlazak i u narednim godinama. Službena internetska stranica Saveza hrvatskih rodnovjeraca je www.rodnovjerje.com.hr.

Žumberački sporazum

“Žumberački sporazum o savezu hrvatskih rodnovjeraca”, skraćeno Žumberački sporazum temeljni je dokument kojim je organizirana koordinacija svih hrvatskih rodnovjeraca. Sastoji se od pisanog sporazuma između dviju župa “Perunica” i “Perun”, potpisanog od predstavnika istih te statuta Saveza pod nazivom “Riječ Pravine”.

 

Kontakt: shr@rodnovjerje.com.hr