Poštanske marke Europa – mitovi i legende – Perun i Veles

Hrvatska pošta objavila je dvije poštanske marke u seriji Europa – mitovi i legende, s crtežima Peruna i Velesa. Autor je poznati hrvatski umjetnik Zdenko Bašić.

Piše: Vlk, HRŽ Perunica

Zdenko Bašić, svestrani hrvatski multimedijski umjetnik, autor i illustrator u suradnji s Hrvatskom poštom oblikovao je dvije poštanske marke s likovima Peruna i Velesa.

Dopisnica s markama Peruna i Velesa i pečatom prvoga dana, 9. svibnja 2022., Hrvatska pošta / Zdenko Bašić

Bašić o svome radu kaže:

“Starohrvatska mitologija je jedinstveni spoj slavenskih vjerovanja koja su se asimilirala sa starosjedilačkim rimskim i predrimskim narodima na ovome području. Ono kako su ti naši drevni preci razlikovali u svemiru kojeg su promatrali je dva osnovna elementa prema kojima su dijelili svemir na nebo i zemlju. Ono što je spajalo nebo i zemlju bilo je ogromno “Drvo svijeta” kao os koja je sve držala na okupu; zvijezde, planete, oblake i vjetrova, ali i sve ono pod zemljom u utrobi svijeta. To drvo se najčešće spominje kao divovski hrast, koje se i kao drvo u ovim krajevima najviše cijenilo. Na granama “Drveta svijeta” sjede nebeska stvorenja i bogovi, a na samome vrhu drevni Nebesnik Perun, gospodar munja i vremena. Drevni pravednik kojemu pripadaju sve ptice, zvijezde, nebo i sve zračno. Pojavljivao se često u obliku velikoga orla ili jastreba a njegovo kraljestvo na vrhu Drveta svijeta zove se Prav. S druge strane, korijenje toga drveta seže duboko u zemlju gdje drži svijet na okupu, ali i vodu koja je sakrivena pod njegovim korijenjem, a koja ga održava živim. Tamo na dnu stoluje tamni Gospodar podzemlja i vode: Veles – Perunov brat. On gospodari svijetom mrtvih, duhova i mraka, ali i tri vrste blaga. Onog svjetovnog – novčanog, blaga u obliku stoke, ali i blaga u obliku mudrosti i znanja. Često ga se opisuje u obliku rogatoga zmaja ili pak medvjeda. Njegovo kraljestvo pod zemlju zove se Virej. I premda oni u drevnome mitu često budu u božanskoj zavadi i nadmetanju, suprotstavljajući svoje moći i snagu jedan nad drugim, ipak sve živo što raste na površini pod krošnjom Drveta svijeta, uključujući i nas ljude ovisi o njima obojici i njihovoj ravnoteži. Taj svijet ljudi i životinja u podnožju debla ljudi su poznavali kao Jav. Sunce koje je treći element života u toj drevnoj slici svemira kroz godinu kruži oko Drveta svijeta u svom ciklusu, boraveći šest mjeseci u krošnji drveta kod nebesnika Peruna, a onda drugu polovinu godine silazi i prolazi kroz podzemni svijet Velosa gdje se pročišćava u toj drevnoj vodi da bi se u proljeće moglo ponovo roditi novo i obnovljeno. Na taj način ovaj drevni mit opisuje cikluse godišnjih doba kroz jednu solarnu godinu.”

Poštanska marka Veles, Hrvatska pošta / Zdenko Bašić
Poštanska marka Perun, Hrvatska pošta / Zdenko Bašić

O ovoj jedinstvenoj seriji može se više pročitati na poveznici https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/stari-hrvatski-mit-o-strukturi-svemira-sve-zivo-ovisi-o-dva-gospodara-i-njihovoj-ravnotezi—723293.html?fbclid=IwAR3DRN10QkwjZXU3tae_-1MDQj7KLHikueF9Jkq2JsoKsjVdbiZASyTeCzM.

Poštanske marke Perun i Veles u sutisku u arku od 16 maraka (2 x 8), Hrvatska pošta / Zdenko Bašić

Marke su izdane u sutisku u arku od 16 maraka (2 x 8), a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Same poštanske marke u različitim izdanjima može se kupiti u poslovnicama Hrvatske pošte ili online na poveznici https://www.posta.hr/pregled-postanskih-maraka/195?m=55637